patańdżali


  • Nirwana ~ wolność i szczęście

    Nirwana ~ wolność i szczęście

    Nirwana i płynące z niej szczęście jest istota wolności opisaną w…