Zaznacz stronę

Albowiem nic na tym świecie tak nie oczyszcza jak wiedza –
Po latach, kto spełnił jogę, sam w sobie ją odnajduje. Bh. 3.48

Joga
filozofia
Medytacja

Pozanaj jogę

Svā

dhy

āya

 dar
śana

Darśana w hinduizmie to nazwa ortodoksyjnych filozofii. Darśana to także pomyślny widok świętej osoby lub bóstwa. W buddyzmie to pierwszy stopień na ścieżce przebudzenia. To przebłysk zrozumienia nieuwarunkowanej rzeczywistości.

Upaniszady

Ezoteryczne teksty stanowiące zwieńczenie Wed. Wiele praktyk jogi ma w nich swoje źródło.

Budda

Środkowa ścieżka do wyzwolenia odkryta przez Buddę, stanowi inspirację dla wielu pokoleń joginów.

BhagawadGita

Przedstawia wielką syntezę jogi. Znając Bhagawadgitę łatwo zrozumieć duchowość indyjską.

jogasutry

Patańdźali w Jogasutrach wykłada klasyczną jogę indyjską. Subtelna filozofia i głęboka praktyka.

Tantra

Rewolucję w duchowości indyjskiej. Poszukuje wyzwolenia poprzez rytuał, mantrę, alchemię.

joga w xx wieku

Zyskuje międzynarodową sławę. Joga Iyengara, asztanga, winjasa, to najpopularniejsze formy jogi posturalnej.