samadhi


  • Prana – tchnienie życia. Piotr Marcinów

    Prana – tchnienie życia. Piotr Marcinów

    Prana dosłownie znaczy oddech i tenże oddech jest istotnym elementem pracy…

  • Istota jogi. Piotr Marcinów

    Istota jogi. Piotr Marcinów

    Joga rozwijała się poprzez 5000 lat, tworząc kolorową mozaikę praktyk, filozofii…