pranajana


  • Prana – tchnienie życia. Piotr Marcinów

    Prana – tchnienie życia. Piotr Marcinów

    Prana dosłownie znaczy oddech i tenże oddech jest istotnym elementem pracy…