mindfulness


  • Historia mindfulness. Piotr Marcinów

    Historia mindfulness. Piotr Marcinów

    Budda i mindfulness (uważność) A czym jest zdolność uważności? Kiedy szlachetny…