filozofia życia


  • Jedność. Filozofia jogi a proza życia.  Piotr Marcinów

    Jedność. Filozofia jogi a proza życia. Piotr Marcinów

    Zatem to będące Jedno jest i Jednym, i wielością,jest to i…