Czy joga jest religią? Piotr Marcinów

Czy joga jest religią? Piotr Marcinów

Pojęcie jogi często pojawia się w kontekście religii, ale sama joga nie jest religią. Prowadząc zajęcia z jogi czasem spotykamy się z obawami osób, które zastanawiają się, czy joga może być zagrożeniem dla ich religijności. Czy joga jest religią, czy praktykowanie...
Czy joga jest religią? Piotr Marcinów

Filozofia Asany. Piotr Marcinów

Najstarsze teksty indyjskie Wedy nie wspominają nigdzie słowa asana (āsana), robią natomiast użytek z rdzenia czasownika ās, oznaczającego siedzieć; co ciekawe rdzeń ten jest związany z innym czasownikiem as – być. Oba rdzenie niosą znaczenie „trwania”. Pokrewny wyraz...