polityka


  • Zwierzę polityczne. Piotr Marcinów

    Zwierzę polityczne. Piotr Marcinów

    Zōon politikon (ζῷον πολιτικόν), dla Arystotelesa jesteśmy zwierzętami politycznymi. Polityka jest…