pismo


  • Pytasz czym jest joga? cz. II. Piotr Marcinów pyta dr Marka Dyczkowskiego

    Hindusi mają wielu nauczycieli. Mówi się, że matka jest pierwszym nauczycielem.…