Medytacja 4 boskich postaw – brahmavihara

Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej medytacji, w której praktykowaliśmy wszystkie cztery Brahmawihary. Zaczniemy od motywacji altruistycznej, przechodząc przez miłującą dobroć (metta), współczucie (karuna), doceniającą radość (mudita), aż po zrównoważenie (upekkha). Skupimy się na promieniowaniu tych uczuć we wszystkich kierunkach, korzystając z oddechu jako wsparcia. Po zakończeniu poświęcimy chwilę na analizę tego, co się właśnie wydarzyło. Dziękuję za udział w tej medytacji i zapraszam za tydzień na kolejne wspólną praktykę.

{{d-research-links-list}}

Transcript
Speaker:

Moi mili, mam dzisiaj dla was kolejną medytację, kolejną praktykę,

Speaker:

a w zasadzie to będzie cały zestaw praktyk, bo dzisiaj będziemy praktykować

Speaker:

wszystkie cztery Brahma Vihary.

Speaker:

Wszystkie boskie emocje, będziemy odwiedzać wszystkie boskie siedziby.

Speaker:

Siądź sobie wygodnie z prostym kręgosłupem.

Speaker:

Zacznij od uświadomienia sobie ciała w pozycji siedzącej i pozwól umysłowi spocząć

Speaker:

w tej świadomości całego ciała.

Speaker:

Podobnie jak Twoje ciało spoczywa na poduszce.

Speaker:

I ta świadomość całego ciała będzie Ci towarzyszyć podczas całej praktyki.

Speaker:

W ten sposób zapewni ciągłość medytacji.

Speaker:

I zanim przejdziemy do właściwej praktyki,

Speaker:

Poświęć chwilę na sformułowanie w duchu, co motywuje Cię do motywacji,

Speaker:

jakie masz intencje, jakie masz aspiracje.

Speaker:

Dobrze by było, aby Twoje aspiracje miały również wymiar altruistyczny,

Speaker:

aby miały przynieść korzyść, dobro, nie tylko Tobie.

Speaker:

Poświęć chwilę na sformułowanie motywacji.

Speaker:

I kiedy już sformułujesz swoją motywację, sprawdź stan swojego umysłu.

Speaker:

Zobacz, jaki on jest właśnie teraz, właśnie tutaj.

Speaker:

Szczególnie zobacz, czy są tam jakieś przeszkody. poruszenia.

Speaker:

Często same ich zauważenie wystarczy, aby one straciły swoją moc,

Speaker:

stał się słabszy, a nie tylko.

Speaker:

I wcześniej czy później przychodzi czas, kiedy umysł staje się chwilowo wolny od przeszkód.

Speaker:

Kiedykolwiek to zauważysz, poświęć chwilę na radość, na zadowolenie,

Speaker:

na docenienie tego stanu.

Speaker:

I zainspirowana tą radością i radością z własnych intencji,

Speaker:

własnych motywacji przejść do pierwszej z Brahmawihar, mety,

Speaker:

miłącej dobroci, życzliwości, Dobrej woli, bycia przyjacielem dla wszystkich albo po prostu miłości.

Speaker:

Aby zbudzić metę, możesz użyć kilku różnych narzędzi.

Speaker:

Nie ma znaczenia, jakie narzędzie wybierzesz, ważne, żeby działało.

Speaker:

Więc możesz po prostu cicho w umyśle powtarzać meta, meta, meta,

Speaker:

możesz również odwołać się do myśli niech wszystkie istoty mają się dobrze,

Speaker:

możesz również przypomnieć sobie Kiedy czułaś,

Speaker:

czułeś miłęcą dobroć w stosunku do kotka, pieska,

Speaker:

małego dziecka,

Speaker:

użyj cokolwiek działa.

Speaker:

I bez względu na to, jakie narzędzia użyjesz, pamiętaj, że metta jest prostym,

Speaker:

nieskomplikowanym uczuciem.

Speaker:

Jest to po prostu życzenie, aby wszystkim było dobrze.

Speaker:

Kiedy już wzbudzisz metę w swoim sercu,

Speaker:

możesz przejść od produkowania, wzbudzania mety do bycia metą.

Speaker:

Pozwól całemu swojemu ciału i umysłowi wypełnić się metą.

Speaker:

Stań się ucieleśnieniem miłującej dobroci. Ciało i umysł jest metą.

Speaker:

Po prostu trwaj w tym pięknym, zniosłym stanie, miłującej dobroci.

Speaker:

Możesz się w tym stanie rozluźnić, zrelaksować, odpocząć.

Speaker:

Czasem meta może być dosyć intensywna a kiedy indziej bardzo miękka i delikatna,

Speaker:

i nie ma to znaczenia dopóki jest to meta,

Speaker:

możesz w niej odpocząć możesz w niej przebywać Nie masz żadnej potrzeby,

Speaker:

aby ją wzmacniać i zmieniać.

Speaker:

Po prostu zrelaksuj się.

Speaker:

Bądź metą.

Speaker:

Kiedy już odpoczniesz w tym boskim stanie,

Speaker:

możesz przejść do następnego etapu praktyki.

Speaker:

Możesz przejść do otwierania się na bezgraniczne promieniowanie.

Speaker:

Promieniowanie miłującą dobrocią, miłością.

Speaker:

I ten sposób praktyki jest również bardzo zrelaksowany, bardzo naturalny.

Speaker:

Wyobraź sobie lampę, która świeci, która świeci, ale jest osłonięta ze wszystkich

Speaker:

stron, a ty ją po prostu powoli odsłaniam.

Speaker:

Wystarczy, że delikatnie odsuniesz zasłony z przodu,

Speaker:

potem z prawej strony, z tyłu,

Speaker:

z lewej, z góry i z dołu.

Speaker:

Twoim zadaniem jest tylko delikatnie odsunąć kurtynę,

Speaker:

więc zacznij najpierw,

Speaker:

od przodu tak aby meta płynęła promieniowała tak mocno i tak daleko jak chcę bez wysiłku,

Speaker:

W sposób naturalny, spontaniczny,

Speaker:

nie musisz naciskać po prawej, po prostu odsłoń kurtynę z przodu.

Speaker:

Następnie odsłoń kurtynę z prawej strony i znowu meta,

Speaker:

płyń, promieniuj prawą stronę.

Speaker:

Bez przeszkód, bez ograniczeń, obejmuje wszystko i każdego.

Speaker:

Następnie odsłonię tył.

Speaker:

W lewą stronę, w górę i dół.

Speaker:

Zobacz, jak meta płynie wszędzie, dookoła, w każdą stronę, bez przeszkód,

Speaker:

Bez ograniczeń.

Speaker:

Do wszystkich.

Speaker:

I do każdego.

Speaker:

I w tym stanie możesz doświadczyć nieograniczoności.

Speaker:

Apaman. Możesz doświadczyć wyzwolenia umysłu.

Speaker:

Medta ceto vimuti.

Speaker:

Wyzwolenie umysłu przez metę.

Speaker:

Wyzwolenia zre wszystkich ograniczeń i przeszkód.

Speaker:

Bezgraniczny stan umysłu, miłującej dobroci Jest jak słońce pośrodku nieba,

Speaker:

świecące we wszystkich kierunkach Med.

Speaker:

Jeśli chcesz, możesz użyć oddechu jako wsparcia.

Speaker:

W tym celu oddech nie musi być głównym obiektem uwagi.

Speaker:

Wystarczy, że jest na obrzeżach świadomości, jako część świadomości całego ciała.

Speaker:

Dzięki temu metta, bezgraniczność metty, może nadal być głównym polu wagi.

Speaker:

Oddech zaś znajduje się na peryferie. Niemniej wciąż możesz go rozpoznać.

Speaker:

Naturalny oddech, bez kontroli.

Speaker:

I możesz użyć tego naturalnego rytmu oddechu, aby zachować ciągłość uwagi.

Speaker:

Przy wdechu zwróć trochę większą uwagę na metę,

Speaker:

na tę jakość serca, a wraz z wydechem nieco większy nacisk na bezgraniczność umysłu.

Speaker:

Na jego przestronność, przestrzenność, nieograniczenie.

Speaker:

Pamiętaj jednak, że to są tylko niuanse. Nie jest to żadne czarno-białe rozróżnienie.

Speaker:

To tylko akcent, jaki kładziesz podczas praktyki.

Speaker:

Raz trochę większy na metę podczas wdechu, a podczas wydechu na nieograniczoność umysłu.

Speaker:

Kiedy kładziesz nacisk na nieograniczoność umysłu, metta wciąż tam jest.

Speaker:

To tylko kwestia podkreślenia.

Speaker:

Ale nawet przy wsparciu oddechu wcześniej czy później umysł będzie błądzić, gdzieś zawędruje.

Speaker:

Kiedy tylko to zauważysz, uśmiechnij się I zauważ to bez negatywnego wyrzutu, zdenerwowania.

Speaker:

O, po prostu umysł gdzieś powędrował.

Speaker:

Taka jest jego natura. I wróć do praktyki, wróć do mety, wróć do bezgranicznego oddechu.

Speaker:

Oddech. Rozproszony umysł jest o wiele bardziej ograniczony niż to piękne przebywanie

Speaker:

w bezgranicznej medzie.

Speaker:

Po chwilowym rozproszeniu możesz po prostu wrócić do nieograniczonego promieniowania.

Speaker:

Jeśli natomiast rozproszenie było dłuższe,

Speaker:

możesz wrócić do któregoś ze wcześniejszych etapów praktyki.

Speaker:

Możesz wrócić do budania mety.

Speaker:

Bycia metą i na sam koniec z powrotem do promieniowania promieniowania miłującą dobrocią.

Speaker:

I kiedy już nacieszysz się tym stanem bezgranicznej mety,

Speaker:

przyjdzie czas, że będziesz chciał, a chciał przejść do kolejnej,

Speaker:

następnej z boskich siedzib.

Speaker:

I kolejną z nich jest właśnie karuna.

Speaker:

Karunę najczęściej tłumaczy się jako współczucie.

Speaker:

Jednak my mamy jasne zrozumienie, że nie chodzi o odczuwanie bólu innych,

Speaker:

A jest to raczej radosne życzenie, aby inni byli wolni od bólu.

Speaker:

Jest to pozytywna intencja, aby inni byli wolni od przyczyny cierpienia i od samego cierpienia.

Speaker:

Karuna w naszym przypadku jest radosna, ponieważ bierze za przedmiot coś pozytywnego.

Speaker:

Bierze za przedmiot pozytywne życzenie, aby osoba była wolna cierpienia.

Speaker:

I znowu, aby zbudzić karunę, możesz użyć różnych narzędzi.

Speaker:

Możesz po prostu cicho w umyśle powtarzać Karuna, Karuna, Karuna.

Speaker:

Możesz również odwołać się do refleksji, myśli, aby wszystkie istoty były wolne

Speaker:

od tego, co powoduje ich cierpienie.

Speaker:

Możesz również przywołać jakiś obraz,

Speaker:

który pokazuje to uczucie, który działa w ten sposób,

Speaker:

że wzbudza w tobie karunę, życzenie,

Speaker:

aby inni byli wolni od cierpienia.

Speaker:

I wypełnia Cię w ten sposób współczuciem.

Speaker:

I kiedy już wzbudzisz sobie karunę,

Speaker:

stań się w niej aktywna, aktywna.

Speaker:

Przejdź od produkowania karuny do bycia karuną.

Speaker:

Możesz w tym stanie rozluźnić się,

Speaker:

odpocząć,

Speaker:

Pozwól, aby całe Twoje ciało i umysł zostało przesiąknięte współczuciem,

Speaker:

wypełnione współczuciem.

Speaker:

Pozwól, aby Twój umysł i ciało stały się ucieleśnieniem współczucia.

Speaker:

Następnie przyjdzie czas, aby przejść do bezgranicznego promieniowania karonu.

Speaker:

Delikatnie odsłoń zasłonę z przodu I kiedy ją odsłonisz karuna Sposób naturalny,

Speaker:

bezwysiłkowy Popłynie do przodu Tak silnie i tak daleko jak chce w sposób naturalny.

Speaker:

Potem odsłonię prawą stronę i karona płynie w prawo.

Speaker:

Odsłonię tył w lewą stronę.

Speaker:

Górę i dół.

Speaker:

Zobacz, jak karuna promieniuje wszędzie, dookoła,

Speaker:

bez przeszkód, bez ograniczeń,

Speaker:

Do wszystkich i do każdego.

Speaker:

Bezgraniczne współczucie.

Speaker:

Apamana karunaceto vimuti.

Speaker:

Nieograniczone. Bez granic.

Speaker:

Nikogo nie wykluczające.

Speaker:

Pamiętaj, że zawsze możesz użyć oddechu jako wsparcia,

Speaker:

wsparcia ciągłości trwania w bezgranicznym współczuciu,

Speaker:

z naturalnym oddechem znajdującym się na peryferiach Twojej świadomości.

Speaker:

Z każdym wdechem kładź nieco większy nacisk na współczucie, na tę szlachetność serca.

Speaker:

Natomiast przy wydechu kładź nieco większy nacisk na bezgraniczność umysłu,

Speaker:

na jego nieograniczoność.

Speaker:

I prędzej czy później czujesz, że nadszedł czas, aby przejść dalej,

Speaker:

Dalej odwiedzić kolejną z boskich siedzib,

Speaker:

doceniającą radość.

Speaker:

Mudita.

Speaker:

Możesz wzbudzić doceniającą radość poprzez samo powtarzanie słowa. Mudita.

Speaker:

Mudita.

Speaker:

Mudita.

Speaker:

Albo poprzez refleksję. Niech wszystkie istoty cieszą się owocami swoich zdrowych działań.

Speaker:

Bo mudita jest tym stanem, kiedy doceniasz, cieszysz się kiedy ktoś lub ty sama, sam,

Speaker:

zrobił coś dobrego pozytywnego,

Speaker:

możesz również odwołać się do wspomnień, kiedy czułaś, czułeś doceniającą radość.

Speaker:

I od zbudzenia mudity, doceniającej radości, stopniowo przyjdź do bycia mudito.

Speaker:

Pozwól całemu ciału i umysłowi przeniknąć moditum.

Speaker:

Zobacz, jak całe twoje ciało i umysł są wypełnione po brzegi doceniającą radością.

Speaker:

Stań się ucieleśnieniem udity.

Speaker:

W kolejnym etapie otwórz się

Speaker:

na promieniowanie, na bezgraniczne promieniowanie doceniającą radością.

Speaker:

Najpierw do przodu,

Speaker:

potem w prawo, do tyłu,

Speaker:

w lewo, W górę i w dół.

Speaker:

Wszędzie bezgraniczna mudita. Bezgraniczna doceniająca radość.

Speaker:

Zobacz, jak ona promieniuje.

Speaker:

Wszędzie dookoła. Bez przeszkód, bez wysiłku. Bez ograniczeń.

Speaker:

Ponownie oddech może być twoim wsparciem.

Speaker:

Dech. Nieco większy nacisk na doceniającą radość.

Speaker:

Wydech. Trochę większy akcent na nieograniczoności.

Speaker:

Przebywaj w bezgranicznej, doceniającej radości.

Speaker:

Tak długo jak chcesz, tak długo, jak wydaje się to dobre, odpowiednie.

Speaker:

Ale wcześniej czy później przyjdzie czas, aby przejść w kolejnej,

Speaker:

ostatniej z boskich siedzib.

Speaker:

Zrównoważenia, bezstronności, równowagi, opekcha.

Speaker:

U pecha jest specjalnym stanem, specjalnym, wyjątkowym.

Speaker:

Dlaczego specjalnym? No bo dosyć różni się od wcześniejszych boskich siedzib,

Speaker:

które są bardzo pozytywne emocjonalnie.

Speaker:

Natomiast u pecha jest stanem równowagi. zrównoważenia, bezstronności.

Speaker:

Czasami trzy pierwsze ilustruje się przykładem Słońca.

Speaker:

Metal jest jak Słońce w południu, oświecający wszystkich i daje ciepły świat.

Speaker:

Współczucie jest jak zachód Słońca. Ciemność jest bliska, a mimo to słońce świeci jeszcze piękniej.

Speaker:

Doceniająca radość to jak wczesny poranek, kiedy słońce wstaje,

Speaker:

ptaki śpiewają, jest radośnie.

Speaker:

Natomiast u pekcha jest jak księżyc w pełni. Sam nie świeci,

Speaker:

ale nana odbija światło słoneczne.

Speaker:

Delikatne, zrównoważone, wyciszone.

Speaker:

Niemniej podobnie bezgraniczne.

Speaker:

Zacznij od wzbudzenia zrównoważenia.

Speaker:

Możesz po prostu cicho w umyśle powtarzać UPEKHA UPEKHA UPEKHA,

Speaker:

Możesz również użyć refleksji.

Speaker:

Niech wszystkie istoty wezmą odpowiedzialność za swoje własne działania.

Speaker:

Możesz również odwołać się do jakiegoś obrazu, wspomnienia, kiedy czułaś,

Speaker:

czułeś upekę, stan zrównoważenia, bezstronności.

Speaker:

Następnie przejdź od wzbudzania opekchy do bycia zrównoważeniem, bezstronnością.

Speaker:

Całe Twoje ciało i umysł są przepełnione zrównoważonym spokojem,

Speaker:

miękką i delikatną pechą,

Speaker:

stabilnością, zrównoważenia,

Speaker:

bezstronności.

Speaker:

Stań się ucieleśnieniem spokoju.

Speaker:

Następnie możesz przejść do promieniowania spokojem, zrównoważeniem.

Speaker:

Otwórz się najpierw z przodu i twoje zrównoważenie spokój promieniuje najpierw do przodu,

Speaker:

następnie odsłoń prawą stronę tył,

Speaker:

Lewą.

Speaker:

Górę i dół.

Speaker:

Zobacz, jak bezstronność promieniuje z ciebie.

Speaker:

Wszędzie, dookoła, bez przeszkód.

Speaker:

W sposób zupełnie naturalny i spontaniczny.

Speaker:

Do wszystkich i do każdego.

Speaker:

I tutaj oddech jest twoim przyjacielem.

Speaker:

Jest na peryferiach twojej świadomości.

Speaker:

Z każdym wdechem kładziesz trochę większy nacisk na opechnię, równowagę.

Speaker:

Z każdym wydechem na bezgraniczność Twojego umysłu.

Speaker:

I przebywaj w tym stanie tak długo, jak chcesz, tak długo, jak wydaje Ci się to pomocne, właściwe.

Speaker:

Jednak przyjdzie czas kiedy będziesz chciał a chciał wrócić,

Speaker:

do swojego otoczenia ciała,

Speaker:

więc więc na sam koniec poświęć chwilę na analizę tego, co się właśnie wydarzyło.

Speaker:

Czy było mi łatwo spłudzić poszczególne boskie siedziby,

Speaker:

boskie emocje?

Speaker:

Czy te boskie stany, Bardzo różnią się od siebie.

Speaker:

Może są w czymś podobne.

Speaker:

Czy boskie siedziby to tylko stany emocjonalne?

Speaker:

A może też mają wymiar egzystencjalny?

Speaker:

Czy to też sposób bycia?

Speaker:

Sposób bycia w świecie i sposób, w jaki mamy stosunek do innych? i do siebie.

Speaker:

Sposób, w jaki budujemy relacje z innymi i otaczającą nas rzeczywistością.

Speaker:

I na sam koniec, jeśli chcesz,

Speaker:

możesz podzielić się pozytywnymi owocami tej praktyki.

Speaker:

Oby wszystkie czujące istoty były szczęśliwe.

Speaker:

Oby wszystkie czujące istoty miały się dobrze.

Speaker:

Oby wszystkie czujące istoty osiągnęły spokój.

Speaker:

Możesz się przyciągnąć, tworzyć oczy.

Speaker:

I wrócić do…

Speaker:

No właśnie, do czego? Do codziennego życia.

Speaker:

Nie ma niczego innego niż codzienne życie.

Speaker:

Dziękuję Wam za wspólną praktykę i zapraszam po więcej, po więcej podcastów, więcej praktyki.

Speaker:

Zapraszam za tydzień, w środę, w samym środku tygodnia.

Speaker:

Na medytację w środku tygodnia.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *