Medytacja karuna. Czyli jak radzić sobie z cierpieniem?

Budda nauczał o cierpieniu i jak się od niego uwolnić. Medytacja, a szczególnie karuna może w tym pomóc.

Nie jest to tradycyjna interpretacja. W przypadku karuny najczęściej mówi się, że jest antidotum na okrucieństwo. Jednak badana prof. Paula Blooma i innych wskazują też na inne korzyści tej praktyki. Jest pomocna w przypadku wypalenia osób na co dzień stykających się z cierpieniem.

Praktykowaliśmy karunę, którą tłumaczy się jako współczucie. Jednak nam nie chodziło o współodczuwanie cierpienia, a o budowanie pozytywnej intencji i podnoszących na duchu uczuć. Omawialiśmy różnice w interpretacji tego uczucia między naszą kulturą a wczesnym buddyzmem. W buddyzmie karuna oznacza pozytywne życzenie, aby istoty cierpiące były wolne od cierpienia i jego przyczyn, bez konieczności współodczuwania cierpienia innych. Wyjaśniliśmy, że istnieją badania, które dotyczą wpływu współodczuwania na naszą psychikę.

Rozpoczęliśmy medytację poprzez usadzenie się wygodnie i skoncentrowanie uwagi na całym ciele. Zachęcaliśmy do sformułowania altruistycznych intencji motywujących nas do praktyki. Następnie analizowaliśmy stan umysłu, identyfikując ewentualne przeszkody i dążąc do ich uspokojenia.

Podczas praktyki medytacyjnej budziliśmy w sobie karunę poprzez ciche powtarzanie życzenia, aby „wszystkie istoty były wolne od cierpienia”. Skupialiśmy uwagę na współczuciu, stając się jednością z tą pozytywną energią. Następnie przechodziliśmy do promieniowania Karuny we wszystkie strony, zwalniając umysł od ograniczeń.

Wykorzystywaliśmy oddech jako narzędzie w praktyce, kładąc nacisk na karunę podczas wdychania i nieograniczoność podczas wydechu. Po zakończonej praktyce zachęcaliśmy do refleksji nad doświadczeniami i ewentualnego dzielenia się pozytywnymi efektami praktyki z innymi istotami.

Dziękujemy za udział w dzisiejszej medytacji i zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie medytacyjne w środę o 20:00. Życzę Wam spokoju i dobrej praktyki medytacyjnej.

{{d-research-links-list}}

00:00-Wprowadzenie

04:42-Analiza stanu umysłu

10:45-Promieniowanie karuny

17:13-Wykorzystanie oddechu

21:52-Analizy praktyki

23:51-Dzielienie się pozytywnymi owocami medytacji

Transcript
Speaker:

Moi mili, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu,

Speaker:

na naszym kolejnym podcaście.

Speaker:

Dzisiaj będziemy zajmować się Karuną, współczuciem.

Speaker:

Jest to kolejna z medytacji związanych z Brahma Viharami, z boskimi siedzibami, z boskimi emocjami.

Speaker:

I w przypadku Karuny musimy sobie wyjaśnić, czym ona jest.

Speaker:

Najczęściej tłumaczy się ją jako współczucie.

Speaker:

Natomiast musicie sobie zdać sprawę z tego, że w naszej kulturze,

Speaker:

jak również w trakcie historii buddyzmu,

Speaker:

współczucie stało się bolesne, bo oznacza współodczuwanie cierpienia wraz z innymi.

Speaker:

Natomiast w przypadku wczesnego buddyzmu karuna oznacza pozytywne życzenie.

Speaker:

Aby istota cierpiąca, osoba cierpiąca była wolna od cierpienia,

Speaker:

aby cierpienie nie miało do niej już dostępu, Aby przyczyny cierpienia zostały usunięte.

Speaker:

Jak widzicie nie ma tutaj tego elementu współodczuwania cierpienia innych osób.

Speaker:

Jest raczej życzenie, aby dana osoba, albo istota, bo to również może być jakieś

Speaker:

zwierzę, może nawet być to jakaś istota pozaziemska,

Speaker:

była wolna od cierpienia.

Speaker:

Jest trochę badań na temat właśnie tego, jak wpływa na nas współodczuwanie cierpienia innych.

Speaker:

Mam tu szczególnie na myśli pracę profesora Paula Bluma i linki do tych materiałów

Speaker:

będą w opisie tego odcinka.

Speaker:

Natomiast my zaczynamy medytację.

Speaker:

Siądź sobie wygodnie.

Speaker:

Usiadam sobie swoje ciało w pozycji siedzącej.

Speaker:

I pozwól umysłowi spocząć w tej świadomości całego ciała.

Speaker:

Podobnie jak ciało spoczywa na poduszce.

Speaker:

I pozwól, aby ta świadomość całego ciała towarzyszyła Ci podczas całej praktyki.

Speaker:

Zapewni to ciągłość medytacji.

Speaker:

Zanim przejdziemy do właściwej praktyki, poświęć chwilę na sformułowanie swoich

Speaker:

motywacji, Co Cię motywuje do medytacji?

Speaker:

Jaki jest Twój cel? Jakie aspiracje?

Speaker:

Fajnie by było, gdyby Twoje intencje miały również wymiar altruistyczny,

Speaker:

aby miały przynieść korzyść nie tylko Tobie, ale również innym.

Speaker:

Poświęć chwilę na sformułowanie swojej motywacji.

Speaker:

Kiedy już sformułujesz swoją motywację,

Speaker:

Przejdźmy do dalszych etapów praktyki.

Speaker:

Sprawdź, w jakim stanie jest Twój umysł. Poznaj go, jaki on właśnie teraz jest.

Speaker:

Sprawdź, czy nie ma tam jakichś przeszkód,

Speaker:

gniewu, niechęci, lenistwa,

Speaker:

zmartwienia, wątpliwości.

Speaker:

Bardzo często już same uświadomienie sobie tych negatywnych aspektów umysłu

Speaker:

pozwalę je wyciszyć i uspokoić.

Speaker:

Prędzej czy później przyjdzie czas,

Speaker:

kiedy umysł stanie się wolny od przeszkód i kiedykolwiek to zauważysz,

Speaker:

poświęć chwilę na radość i zadowolenie.

Speaker:

Zadowolenie z tego, że twój umysł jest wolny, bez przeszkód.

Speaker:

I

Speaker:

zainspirowana, zainspirowany tą radością, jak również intencjami,

Speaker:

które wcześniej sformułowaliśmy Przejdźmy, przejdź do praktyki medytacji.

Speaker:

Zbudź w swoim sercu karunę, współczucie rozumiane jako życzenie, intencja.

Speaker:

Aby wszystkie czujące istoty były wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.

Speaker:

Aby to zrobić, możesz swoją myśl cicho powtarzać Karuna, Karuna, Karuna.

Speaker:

Możesz również odwołać się do myśli, Oby wszystkie czujące istoty były wolne od cierpienia.

Speaker:

Możesz również sobie przypomnieć, kiedy odczuwałaś, czułaś karunę.

Speaker:

I kiedy już zbudzisz w twoim sercu karunę, życzenie, aby wszystkie istoty były

Speaker:

wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.

Speaker:

Możesz przejść od tworzenia, budowania, wzbudzania karuny do bycia karuną.

Speaker:

Zobacz, jak cały Twój umysł i całe Twoje ciało przenika karuna.

Speaker:

Stajesz się jednością z Karą.

Speaker:

Pozwól sobie zrelaksować się w tym stanie karuny. Nie musisz nic robić.

Speaker:

Wystarczy, że się w tym stanie zrelaksujesz.

Speaker:

Odpoczniesz.

Speaker:

Czasami karuna może być bardzo intensywna kiedy indziej delikatna miękka,

Speaker:

nie ma to znaczenia dopóki jest to karuna czy jest mocna czy delikatna zawsze możesz w niej,

Speaker:

odpocząć, zrelaksować.

Speaker:

Nie ma potrzeby nacisku, zmiany, aby się w tym stanie,

Speaker:

zrelaksować, odpocząć.

Speaker:

Stań się karuną.

Speaker:

Wdech.

Speaker:

Dzień dobry.

Speaker:

Teraz, kiedy już odpoczęłaś, odpocząłeś w karunie,

Speaker:

możesz przejść do kolejnego etapu, do bezgranicznego promieniowania karunu.

Speaker:

Ten sposób praktyki jest również bardzo zrelaksowany, bardzo naturalny.

Speaker:

Wyobraź sobie, że jesteś jak lampa, która świeci.

Speaker:

Na początku ta lampa jest osłonięta przesłonami,

Speaker:

ale wystarczy, aby delikatnie, bez wysiłku odsunąć tę zasłonę.

Speaker:

Będzie ona świecić w sposób naturalny, bez ograniczeń.

Speaker:

Odsłonię najpierw zasłonę z przodu i karuna płynie do przodu naturalnie, bez wysiłku.

Speaker:

Tak daleko, jak chce.

Speaker:

Potem odsłoń prawą stronę i znowu karuna płynie w prawą stronę.

Speaker:

Bez ograniczeń, bez wysiłku, w naturalny sposób, tak jak lampa emituje światło.

Speaker:

Teraz odsłonię tył i lewą stronę.

Speaker:

Zobacz jak karuna płynie wszędzie dookoła.

Speaker:

Jeszcze została

Speaker:

do odsłonięcia góra i dół

Speaker:

I teraz Karuna

Speaker:

promieniuje we wszystkich kierunkach bez ograniczeń bez żadnych przeszkód Wszędzie,

Speaker:

dookoła, do wszystkich i do każdego.

Speaker:

I w tym stanie możesz doświadczyć wyzwolenia umysłu dzięki Karunie.

Speaker:

Karuna Cieto Vimuthi.

Speaker:

Wyzwolenie serca Przez karunę, wyzwolenie od wszelkich przeszkód i ograniczeń.

Speaker:

Twój umysł jest nieograniczony, karuna jest nieograniczona, apamana.

Speaker:

Jeśli chcesz, możesz w tej praktyce również wykorzystać oddech.

Speaker:

Oddech cały czas znajduje się na peryferiach Twojej świadomości.

Speaker:

Centralne miejsce zajmuje karuna. Jednak z każdym wdechem możesz położyć trochę

Speaker:

większy akcent na karunie,

Speaker:

a z każdym wydechem na nieograniczoność.

Speaker:

Wdech.

Speaker:

Wdech jest naturalny, spontaniczny, bez kontroli.

Speaker:

Z każdym wdechem zwracasz uwagę na karunę.

Speaker:

Na ten piękny stan serca.

Speaker:

A z każdym wydechem na nieograniczoność.

Speaker:

Na przestrzenność.

Speaker:

Nie ma między tymi stanami dużej różnicy To tylko kwestia akcentu.

Speaker:

Natomiast oddech pozwoli ci łatwiej utrzymać ciągłość praktyki,

Speaker:

ciągłość medytacji.

Speaker:

Ale nawet przy wsparciu oddechu wcześniej czy później przyjdzie czas kiedy twój

Speaker:

umysł zabierze cię na wycieczkę odpłynie,

Speaker:

jeśli ta wycieczka była krótka możesz spokojnie wrócić do swojego serca i do

Speaker:

promieniowania karunu.

Speaker:

Jeśli jednak wycieczka, ta podróż była dłuższa i umysł się rozproszył,

Speaker:

Możesz wrócić do któregoś z wcześniejszych etapów praktyki.

Speaker:

Możesz wrócić do budowania karuny.

Speaker:

Potem do bycia jednością z karuną i na sam koniec wrócić do promieniowania karuny.

Speaker:

Dzień dobry.

Speaker:

Dziękuje za uwagę.

Speaker:

Zdjęcia i montaż.

Speaker:

I teraz, kiedy powoli zbliżamy się do końca praktyki, poświęć chwilę na analizę

Speaker:

tego, co się właśnie wydarzyło.

Speaker:

Czy było mi łatwo wzbudzić karunę?

Speaker:

Jak to jest odczuwać ten stan,

Speaker:

czym różni się karuna od innych stanów,

Speaker:

czy łatwo mi było podążać za instrukcjami,

Speaker:

W jakim stanie był mój umysł przed praktyką, a w jakim jest teraz?

Speaker:

I na sam koniec, jeśli chcesz, możesz podzielić się pozytywnymi owocami tej

Speaker:

praktyki z wszystkimi czującymi istotami.

Speaker:

Oby wszystkie czujące istoty były szczęśliwe.

Speaker:

Oby wszystkie czujące istoty miały się dobrze.

Speaker:

Oby wszystkie czujące istoty osiągnęły spokój.

Speaker:

Możesz otworzyć oczy, przyciągnąć się.

Speaker:

Bardzo Wam dziękuję za wspólną praktykę, za wspólną medytację i zapraszam za tydzień.

Speaker:

W środę, w środku tygodnia o 20.00.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *