Zaznacz stronę
Filozofia Asany. Piotr Marcinów

Filozofia Asany. Piotr Marcinów

Najstarsze teksty indyjskie Wedy nie wspominają nigdzie słowa asana (āsana), robią natomiast użytek z rdzenia czasownika ās, oznaczającego siedzieć; co ciekawe rdzeń ten jest związany z innym czasownikiem as – być. Oba rdzenie niosą znaczenie „trwania”. Pokrewny wyraz...