Sannjasa – droga ku transcendencji. Piotr Marcinów

Sannjasin to osoba, której jedynym zajęciem jest poszukiwanie Transcendencji oraz dzielenie się swoją wiedzą z innymi. Jest to etap życia w tradycyjnym społeczeństwie indyjskim (ashrama) poświęcony ascezie, medytacji, studiowaniu świętych tekstów i jodze. Ceremonia...